Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest All Foodies Sp z o. o.;

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, będący właścicielem strony internetowej www.wrzacakuchnia.pl
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Konkurs odbywać się będzie od 24.08.2017 roku do godziny 23.59, 23.09.2017 roku.
4. Zgłoszenia przepisów kulinarnych do Konkursu przyjmowane będą na stronie internetowej www.wrzacakuchnia.pl od 24.08.2017 roku do dnia 14.09.2017 godziny 23.59.
5. Ogłoszenie 3 przepisów wchodzących do finału konkursu 15.09.2017 roku
6. Spotkanie jury oraz sesja wykonana podczas przygotowania trzech wybranych przepisów zgłoszonych do Konkursu odbywać się będzie od dnia 18.09.2017 roku do dnia 23.09.2017 roku.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 24.09.2017

 

II. ZASADY KONKURSU

8. W Konkursie mogą wziąć udział Użytkownicy portalu www.wrzacakuchnia.pl.
9. Aby zostać użytkownikiem portalu www.wrzacakuchnia.pl, i wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się w serwisie.
10. Konkurs nie jest przeznaczony dla właścicieli oraz pracowników Organizatora (i ich najbliższej rodziny) i/lub jakichkolwiek innych osób związanych z organizacją Konkursu lub ze względu na wykonywaną pracę uczestniczących w zarządzaniu Konkursem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokonania weryfikacji osób biorących udział w Konkursie oraz wyłączne prawo przyznawania jakichkolwiek nagród w Konkursie.
12. Przystępując do Konkursu lub biorąc w nim udział, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę, na związanie ich niniejszymi postanowieniami i warunkami określonymi w Regulaminie.
13. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnicy muszą zgłosić swój przepis kulinarny. Zgłoszenie przepisu może nastąpić poprzez dodanie nowego przepisu przez Użytkownika, lub zgłoszenie dodanego przepisu kulinarnego przez Użytkownika przed rozpoczęciem Konkursu.
14. Aby zgłosić nowy przepis do Konkursu, należy wejść zalogować/zarejestrować się się na portalu www.wrzacakuchnia.pl, kliknąć ikonę „dodaj przepis” a następnie należy kliknąć ikonę „zgłoś do konkursu” oraz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
15. Aby zgłosić dodany wcześniej przepis do Konkursu, należy wejść na mój profil na portalu www.wrzacakuchnia.pl, wybrać przepis który chcemy zgłosić do konkursu, kliknąć ikonę „zgłoś do konkursu” oraz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
16. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość przepisów.
17. Jury, po zakończeniu terminu zbierania przepisów określonego w pkt. 4 niniejszego Regulaminu wybierze trzy finałowe przepisy i dwa wyróżnione oraz w ciągu 24 godzin o zakończenia zbierania przepisów opublikuje informację o swoim wyborze.
18. W terminie określonym w pkt. 5 niniejszego Regulaminu Jury spotka się i wykona wszystkie trzy finałowe przepisy wybrane zgodnie z pkt. 17 powyżej. Całość spotkania udokumentowana zostanie fotorelacją, opublikowaną na stronie www.wrzacakuchnia.pl
19. Jury po wykonaniu przepisów przyzna miejsca od 1 do 3, każdemu ze zwycięskich, wybranych przez jury przepisów.
20. W skład jury wchodzą: Julita Strzałkowska, reprezentant marki Galeo

 

III. NAGRODY

21. Nagrodami w Konkursie są:

 Nagroda główna

Bon do Duki 300 zł + nóż Szefa Kuchni + 10 przypraw Galeo ufundowany przez markę Galeo

Nagroda za drugie miejsce

Bon do Duki 100 zł + nóż Szefa Kuchni + 10 przypraw Galeo ufundowany przez markę Galeo

Nagroda za trzecie miejsce

Bon do Duki 50 zł + nóż Szefa Kuchni + 10 przypraw Galeo ufundowany przez markę Galeo

5 wyróżnień – rękawica + 10 przypraw Galeo

22. Z zastrzeżeniem przepisów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną opublikowana na stronie www.wrzacakuchnia.pl, w zakładce Konkurs w dniu 24.09.2017

23. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygraniu Konkursu na podany podczas rejestracji adres mailowy. Zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie przesłać adres pod, który dostarczona zostanie im nagroda wygrana w Konkursie. Po otrzymaniu adresu Organizator, przekaże go Zleceniodawcy konkursu. Zleceniodawca konkursu prześle nagrody zwycięzcom w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Koszt wysyłki nagród na terenie Polski pokrywa Zleceniodawca. Zwycięzcy z poza granic Polski, zobowiązani są podać adres w Polsce, na który Zleceniodawca konkursu będzie mógł przesłać nagrodę.

24. Zwycięzcy nagród w w/w konkursie wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora dla Zleceniodawcy treści i zdjęć nagrodzonych przepisów finałowych do użycia na zasadzie sublicencji w różnych kanałach komunikacji, stronach Zleceniodawcy.

25. Zleceniodawca konkursu ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłek z nagrodą, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagród przez firmy kurierskie.
26. Nagrody nie podlegają przeniesieniu i nie ma możliwości ich zamiany oraz dokonania wyboru przez Uczestników. Nagrody obejmują wyłącznie to, co wyraźnie określono w Regulaminie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. W przypadku wygrania nagrody w konkursie Zwycięzcy wyrażają zgodę na: opublikowanie swoich danych osobowych na stronie www.wrzacakuchnia.pl, oraz wyrażają zgodę na używanie przez Zleceniodawcę konkursu (markę sponsora) przepisów dodanych przez nich do konkursu w komunikatach PR dotyczących danej marki, na stronach należących do marki, oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez markę.
28. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.wrzacakuchnia.pl w zakładce „Konkurs”.
29. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego

 

 

 

Logowanie

yNie masz konta? zarejestruj się

 

Hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail po zakończeniu rejestracji

Klikając poniższy przycisk, potwierdzasz zapoznanie się i zgodę z regulaminem, polityką prywatności, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz politykę plików "cookies".

Zaloguj się lub zarejestruj za pośrednictwem serwisów społecznościowych

Klikając powyższy przycisk, potwierdzasz zapoznanie się i zgodę z regulaminem, polityką prywatności, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz politykę plików "cookies".

×

Sałaty, makarony, dania główne, słodkości.
Twoje ulubione potrawy, informacje o składnikach, inspiracje i artykuły wprost na Twoj e-mail:

×

Znajdź przepis

Sałaty, makarony, dania główne, słodkości.
Na Wrzącej Kuchni znajdziesz wiele sprawdzonych i oryginalnych przepisów. Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć cos dla siebie.

×